Hidrosel

Ön bilgi

Hidrosel, yumurtanın içinde bulunduğu torbada sıvı toplanması olarak tanımlanır.

Hidroselin oluşması, bu sıvının salgılanması ve geri emilmesi arasındaki dengesizliğe dayanır.

Bu durum, organların ya da dokuların bir bölümünün karın duvarından dışarıya çıkıntı yapması olarak tanımlanan kasık fıtığının (inguinal herninin) aksine bir durumdur.

Yumurtanın karın içinden torbaya indiği kanalın, doğumdan önce kapanması gerekir.

Kapanmaz ise bu kasık fıtığı anlamını taşır.

Bu işlemin tamamlanmaması, tek başına ya da diğer kasık problemleri oluşumuyla sonuçlanır. Hidrosel bunlardan biridir.

Kapanmanın kesin zamanı bilinmemektedir.

Yenidoğanların yaklaşık %80-94’ünde ve erişkinlerin %20’sinde varlığını korur.

Kanalın tam kapanması orta kısmı açık olarak gerçekleşirse,

kordon hidroseli (kisti) meydana gelir.

Hidroseller, önemsiz travmaya, testiküler torsiyona, epididimite, varikosel operasyonuna sekonder olarak saptanabilir ya da cerrahi tedaviden sonra bir yinelenme olarak ortaya çıkabilir.

Tanı

Karın içi ile bağlantılı bir hidroselin klasik tanımı, çoğunlukla aktiviteyle ilgili olarak büyüklüğü değişken olan bir hidrosel olduğudur. Öykü temel alınarak tanı konulabilir; fizik araştırma ve skrotum transillüminasyonu, olguların çoğunda tanı konulmasını sağlar. Eğer tanı hidrosel olduğu yönündeyse, azaltılabilirlik öyküsü ve ilişkili semptomlar olmayacaktır; şişkinlik yarı saydamdır, düzgündür ve hassas değildir. Eğer torba içindeki bir kitle ile ilgili şüphe varsa, ultrason yapılmalıdır ve bu incelemenin saptama duyarlılığı neredeyse %100’dür. Doppler ultrason incelemeleri, hidroseller ile varikosel ve testiküler torsiyon arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur, ama bu durumlar bir hidrosel eşliğinde de oluşabilir.

Tedavi

Bebeklerin çoğunluğunda, ilk 12-24 aylık dönemde hidroselin cerrahi tedavisi gerekli değildir.

Çünkü hidroselin kendiliğinden geçme eğilimi vardır.

Eşzamanlı kasık fıtığı (inguinal herni) ya da altta yatan başka problem şüphesi varsa, erken cerrahi girişim gerekir. Karşı tarafta da hastalık olma sorunu, ilk muayene yapıldığı sırada hem öyküyle hem de muayeneyle ele alınıp değerlendirilmelidir. Basit bir hidroselin çocuk 24 aylık olduktan sonra da devam ediyor olması, cerrahi girişimle düzeltme için bir endikasyon olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir hidroselin testiküler hasar riski taşıdığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Çocuk yaş grubunda uygulanan ameliyat, açık kanalın kapatılması şeklindedir.

Kordon hidroselinde (kordon kisti)ise kistik kitle kesilip çıkarılır ya da üstü açılır.

Uzman ellerin gerçekleştirdiği hidrosel ya da inguinal herni onarımı sırasında yumurtanın zarar görme riski çok düşüktür


Etiketler : Hidrosel