Mega Üreter

Böbrekten mesaneye idrar götüren yola üreter (ureter) denilir. Bu kanaldaki genişlemeye de mega üreter denilir. Eğer böbrekten mesaneye idrar akımında ciddi sorun yok ise, takip edilmesi gereken bir hastalıktır. En iyi seçenek koruyucu tedavidir. İlk olarak, yaşamın ilk yılında, idrar yolu infeksiyonlarının önlenmesi

için düşük dozlu antibiyotikler tavsiye edilir, ama bu rejimin yararını değerlendiren hiçbir prospektif randomize çalışma bulunmamaktadır.

Megaüreter olgularında %85’e varan kendiliğinden iyileşme oranları söz konusu olduğu için, idrar yolu infeksiyonlarının, böbrek fonksiyonlarındaki kötüleşmenin ve anlamlı tıkanmanın eşlik ettiği megaüreterler haricinde, artık cerrahi tedavi önerilmemektedir.
 

KAYNAKLAR

 1. Austin PF, Cain MP, Casale AJ, Hiett AK, Rink RC. Prenatal bladder outlet obstruction secondary to

 ureterocele. Urology 1998;52:1132-1135.


Etiketler : Mega Üreter