ESWL Nedir

ESWL  idrar yolu taşlarını ameliyatsız tedavi eden bir yöntemdir. Ses dalgalarının taşa odaklanması ile, aralıklı ses dalgalarının darbesine maruz kalan taşın kırılmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir.

ESWL yöntemi kullanıma girmesinden sonra, tedavi edilemez taşlar tedavi edilmeye başlamış, urolojik ameliyatlar azalmıştır.

1980 yılında, Almanya‘da,  Dornier Medizintechnik GmbH firması tarafından dünyanın hizmetine sunulmuştur. Günümüzde idrar yolu taşlarının tedavisinde altın standarttır. Diğer tedavi yöntemleri, ancak ESWL yönteminin başarılı olamadığı zaman gündeme gelmektedir.
ESWL cihazı, etraf dokulara zarar vermeden, sadece taşa odaklanarak, sadece taşı parçalayarak etkisini gösterir. İşlem esnasında, hafif de olsa ağrı duyulmaktadır. Bu sebeple, kişi hafif ilaçlarla hafif rahatlatılmalı, çocuklara anestezi verilmelidir.
Fluroskopi denilen X-Ray cihazı ve USG cihazı ile şok dalgasının taşa odaklanması sağlanır. Kişi bu esnada kımıldamadan yatmak zorundadır. kişinin kımıldanması, odağın yer değiştirmesi anlamındadır.
Aralıklı olarak, ses dalgaları, taşa yönlendirilir. Dakikada yaklaşık 120 şok dalgası gönderilir. Şok dalgaları isabet ettikçe, taş kırılır ve ufalanır.
Kırılan taşlar, normal böbrek idrar yolu ile vücut dışına atılmalıdır. Bazen bu taşlar, “taş yolu” oluşturacak tarzda idrar yolunda kalabilir. Eğer bu durum önceden kuvvetle muhtemel ise, önceden stent konularak, idrar yolu tıkanıklıkları önlenir.
Bazı taşlar, ses dalgalarına karşı hassas değildirler. bu da ses dalgası uygulamadan önce anlaşılamaz.
Vücut kemik yapıları yakınında yerleşmiş taşlara da müdahale edilebilir. Ancak, kişinin dayanılmaz ağrıları olabilir.
0.4- 2 cmlik taşlarda ESWL etkin çalışır.
Böbrek ile mesane arasındaki yol olan ureterdeki taşlarda da ESWL çalışır. Ancak böbrek taşları kadar etkin olmayabilir.
ESWL, masum değildir.%5-20 oranında, işlem sonrasında problem gelişebilimektedir.  Böbrek içi kanamalara yol açabilir.  Böbrek içi boşluklarına ve idrar birikinti alanlarına yol açabilir.


Etiketler : ESWL Nedir