Varikosel

Ön bilgi

Varikosel, testisin beslenmesini sağlayan “pleksus pampiniformis” adındaki toplardamarların (atar damar değil) dolaşım bozukluğudur. BU toplar damarlarda geri kaçma (reflü) mevcuttur. Tek yönlü işlemesi gereken kan akımının ters yönde de olması sebebi ile damarlarda genişleme olur. Bu da kitle ve sıcaklık artışı şeklinde kendisini gösterir.

Çocuklarda alışılmamış bir durumdur ve ergenlik çağı ile beraber görülmeye başlanır.

Erken ergenlik çağında 100 çocuğun 20”sinde görülür. Genellikle sol taraftadır(%90). Sağ tarafta ise sol tarafta varsa görülür.

Nasıl oluştuğu henüz bilinmemektedir. Varikosel, ciddi bir sorundur. %de 20 oranında ağır hasra oluşturur. Ergenlik çağında bu oran %46”ya kadar çıkabilir. Testis hacmi azalır. Sperm kalitesi düşer. Ergenlik döneminde varikoseli olan 100 çocuğun 20 tanesinde çocuk sahibi olma yeteneği kaybolur. Tedavi süresi uzadıkça, bu oran daha da kötü hale gelir.

Ergenlik çağında erken müdahale edilirse, olumsuzlukların geri döndüğü saptanmıştır. O sebeple erken teşhis önemlidir.

Tanı

Varikosel çoğunlukla belirti vermez. Nadiren ağrıya neden olur. Hastanın kendisi veya ebeveynleri tarafından fark edilebilir.Ya da bir muayene esnasında pediyatrist tarafından ortaya çıkarılabilir.

Tanı, hasta dik duruyorken genişlemiş ve birbirine dolanmış bir damar topluluğunun varlığına ilişkin klinik bulguya bağlıdır. Ikınma manevrasını yaptığı zaman daha da belirgin bir hal alır.

Varikosel derece olarak sınıflandırılır:

I. Derece: Ikınma manevrası ile görülen

II. Derece:Gözle görülebilir

III Derece: Uzaktan görülebilir.

Yanlızca ultrason ile tespit edilen bir varikoselin klinik önemi yoktur.

Ultrason ile testis boyutuna bakılır. Belirgin küçülme veya her iki testis arasındaki fark hızlı tedaviyi gerektirir.

L.H.R.Hormon testine verilen FSH ve LH yanıtları güvenilir kabul edilir.

Tedavi

Cerrahi girişim, testis damarlarının bağlanması ile gerçekleştirilir. Kasıktan veya kapalı laparoskopik olarak yapılabilir.

Ameliyat kararı alma:

• Küçük testisle ilişkili varikosel.

• Fertiliteyi etkileyen ilave testiküler durum.

• İki taraflı varikosel.

• Bozuk sperm kalitesi (daha büyük yaştaki adölesanlarda).

• LHRH stimülasyon testine verilen normal üstü yanıtla ilişkili varikosel.

• Semptomatik varikosel.

Varikoseller, güvenilir bir sperm analizi gerçekleştirilinceye kadar takip edilmelidir.

 

 

Beni Dinleyen Var


KAYNAKLAR

1. Kogan SJ. The pediyatric varicocele. In: Gearhart JP, Rink RC, Mouriquand PDE, eds. Pediyatric urology.

Philadelphia: WB Saunders, 2001, pp. 763-773.

 


Etiketler : Varikosel