Boyun Şişlikleri

Boyundaki Şişlikler

Çocukluk çağındaki en sık boyun şişlikleri lenf bezi büyümeleridir. Tamamına yakını selim karakterdedir. Virüs kaynaklı olanlar, aylarca sebat edebilirler. Küçülüp kaybolmaları için yıllarca beklemek gerekir. Giderek büyümeleri (>1cm), sayılarının artması, etrafa yapışması, selim karakterde olmadıklarını gösterebilir.

Üst solunum yolu infeksiyonundan sonra ortaya çıkan beze büyümelerinde, 1 cm altında ise tıbbi tedavi uygulanır.


Etiketler : Boyun Şişlikleri