Riskleri

Yapılan bazı çalışmalarda, sık görülen riskler şöyle sıralanmıştır:
  • 500 de 1-2 oranında kanama olur
    • Genellikle basit baskı veya sargı ile bu kanama durur.
    • 2 kanamadan 1 tanesinde yeni dikiş gerekir.
  • 8 hastadan biri antibiyotik kullanması gerekir.
  • 10 hastadan biri yatarak tedavi gerekir.
  • Sadece sünnete bağlı ölüm rapor edilmemiştir.
  • Hemofili gibi kan hastalıklarında, sünnet öncesi hazırlayıcı tedavi gerekir.


Etiketler : Sünnetin Riskleri