Ekonomik Faydası

Sünnetin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Sünnetin Ekonomik Faydası

 

Konu tam olarak değerlendirilmemiştir. Ancak eksik de olsa sünnet olmuş ve olmamış erkeklerin hayat boyu yaptıkları harcamalar hakkında saptamalar mevcuttur.

Genel anlamda sünnete bağlı anlamlı problem, 1000’de 6’dır. Sünnet olmamış erkeklerin penis problemleri 100’de 17’dir.

2006 yılındaki bir araştırmada yenidoğanlarda, derisi sünnetle hallolabilecek sünnet derisi problemleri % 8.5 olarak belirtilmiştir.

Elbetteki tüm tıbbi harcamalar ortaya konulamaz. Söz gelişi eşin uğrayabileceği genital enfeksiyonlar, rahim ağzı kanserleri, genital herpes gibi, sünnet sonrası azaldığı kesin olan hastalıklar gibi.

Ayaktan tedavi olabilen bir idrar yolu enfeksiyonu için 150 dolar harcanırken, yatarak tedavide bu rakam 2200 dolara çıkmaktadır. Sünnet olmuş ve olmamış erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski düşünüldüğünde, sünnet olmamış hasta, topluma 17 kat daha fazlaya mal olmaktadır.

Sünnet derisi problemlerinde ise, toplum, her vakaya 150 dolar ödemektedir. Sünnet olmuşlarda zaten bu deri parçası yoktur.

Sünnet derisi varlığı sebebi ile oluşan prostat kanserleri Amerika Birleşik Devletleri’ne 1 Milyar dolara mal olmaktadır. Diğer bir değiş ile, yenidoğan döneminde yapılacak bir sünnet ile önlenebilecek prostat kanseri gerçekleşmekte ve Amerikan halkına bu 1 milyar dolara mal olmaktadır.

AIDS vakalarında bu rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Sünnet olmamakla maruz kalınan hastalıkların oluşturduğu psikolojik problemlerin tedavisi, çalışma dışına alınmıştır.

Yeni doğan sünneti yapılarak, kazanç hanesine yazılacak rakamın, Amerikan halkı açısından, kişi başı hayat boyu, 80.000 dolardan fazla olduğu düşünülmektedir.


Etiketler : Sünnet ve Ekonomik Fayda