Ne Değişti ?

Milattan önce 2300 yılına ait, mısır uygarlığına ait belgelerde, o tarihlerde bile sünnet olduğu ispatlanmıştı.Acaba o zamandan bu zamana neler değişti?

Onu bilemiyoruz. Bildiğimiz şu ki, meslek hayatımıza başladığımız zaman ile şu yaşadığımız dönem arasında ciddi faklar mevcut.

90′lı yıllarda Türkiye’de beklenen ömür 60/65 (E/K) iken, 21. yüzyılda 71/76 oldu. Bebek ölümleri azaldı. Beslenme yapısı değişti. Buna bağlı olarak bebeklerin ve çocukların cilt altı yağ depoları arttı. Diğer bir değişle, çocuklarımız daha kilolu olmaya başladılar. Bu da, erkek bebeklerimizin genital yapısını değiştirdi. Daha obez çocuk demek, gömülü penis demektir. Bu da daha farklı bir tarz cerrahi demektir.

90′lı yıllarda yapılan sünnet, zorunlu olarak değişti. Cerrahi işlemde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer dikkatli sünnet yapılmayacak olursa, çok kıymetli olan ve çıplak olan penis cildi kaybolabilir.

Yine dikkatli cerrahi yapılmayacak olursa, zaten hep içeride, gömülü duran pipi, yara iyileşmesinin son safhası olan yaranın küçülmesinden olumsuz etkilenecek ve trapped penis denilen durum ortaya çıkacaktır.

Ancak değişmeyen şudur; değişim!


Etiketler : Sünnette Ne Değişti ?