Parafimozis ve Fimozis

Parafimozis

Fimozis

Ön bilgi

Yaşamın ilk yılının sonunda, sünnet derisinin pipi gerisine  çekilmesi erkek çocukların yalnızca yaklaşık %50’sinde mümkün olmaktadır; bu oran 3 yaşın sonunda yaklaşık %89’a yükselir. Fimozis insidansı, 6-7 yaşındaki erkeklerde %8 ve 16-18 yaş arasındaki erkeklerde yalnızca %1’dir. Fimozis, ya hiçbir skar oluşumu belirtisi göstermeksizin olur veya altta yatan kötü iyileşme dokusuna bağlı (balanitis kserotika obliterans) olur. Fizyolojik bir olgu olan sünnet derisinin normal olarak glansa yapışması ile fimozis arasında ayrım yapılmalıdır.

Parafimozis, bir acil durum olarak görülmelidir: Aşırı dar bir prepusyumun glans penisin arkasında çekilmesi, geri gelememesidir ve penis ucunu sıkıştırabilir ve ödeme yol açabilir. Bu durum penis ucunun kangrene olmasına yol açabilir.

Tanı

Fimozis ve Parafimozis tanısı fizik muayeneyle konulur. Eğer sünnet derisi geri çekilebilirlik özelliğine sahip değilse ya da kısmen sahipse ve glans penis üstünde geriye çekildiğinde sıkıştıran bir halka gösteriyorsa, sünnet derisinin genişliği ile glans penisin çapı arasında bir orantısızlığın olduğu kabul edilmelidir. Sünnet derisinin büzülmesine ek olarak, prepusyumun iç

Yüzeyleri ile glanuler epitelyum ve/veya frenulum arasında yapışıklıklar da olabilir. Frenulum breve, sünnet derisi geri çekilince glansın öne doğru eğrilmesine (ventral deviasyonuna) neden olur. Eğer uç kısım dar kalırsa ve

glanuler yapışıklıklar ayrılmışsa, o zaman bu boşluk işeme sırasında idrarla dolarak sünnet derisinin dışa doğru balon yapmasına yol acar. Parafimozis, sünnet derisinin geri çekilerek sulkus düzeyinde sıkıştıran halka oluşturmasıyla karakterizedir; bu halka sünnet derisinin glans üzerinde tekrar yerleşmesini önler.

2.3 Tedavi

Çocuklarda fimozis tedavisi, anne-babaların tercihlerine bağlıdır ve çocuk ikinci yaşını tamamladıktan sonra uygulanan plastik (estetik) ya da radikal sünnetten oluşabilir. Plastik sünnetin amacı, sünnet derisini koruyarak, tam geri çekilebilirlik özelliğine kavuşturmak için sünnet derisinin çevresini genişletmektir (dorsal insizyon, kısmi sünnet). Ne var ki, bu işlem fimozisin yinelenmesi potansiyelini taşır. Aynı seansta yapışıklıklar serbest bırakılır ve durumla ilişkili frenulum, frenulektomiyle düzeltilir. Gerekirse, meatoplasti de ilave edilir. Sekonder fimozis, mutlaka sünnet gerektiren bir endikasyondur. Primer fimozisteki endikasyonlar, idrar yolu anormallikleri bulunan hastalarda yinelenen balanopostit ve yinelenen idrar yolu infeksiyonlarıdır. Sünnet derisinin işeme sırasında basit balonlaşması, sünnet için kesin bir endikasyon değildir.

Penis kanserini önlemek için yenidoğanların rutin olarak sünnet edilmesi gerekli değildir. Kanama pıhtılaşma hastalıkları, akut bir lokal enfeksiyon ve penisin doğumsal anomalileri, özellikle de hipospadias ya da gömük penis, sünnetin kontrendikasyonlarıdır.

Parafimozis tedavisi, ödemli dokuya elle kompresyon uygulanmasından ve sonra, gerilmiş sünnet derisini glans penis üstüne geri çekmeye çalışılmasından oluşur


Etiketler : Parafimozis ve Fimozis