Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi, 21. yüzyıl iletişim ve teknoloji çağının, insanlığa hediyesidir.

Açık ve kapalı cerrahi avantajlarının birleştirilmesi anlamını taşımaktadır.

Diğer bir değişle, açık cerrahinin dez avantajlarının giderilmesi, kapalı cerrahinin avantajlarının elde edilmesidir.

İnsan olmanın verdiği dezavantajların, önceden tespit edilerek giderilmesi de mümkündür.

Kapalı ameliyat denilen Laparoskopi'nin, robot yardımıyla geliştirilmesi de denilebilir. Cerrah, yine hasta ile aynı ortamda bulunmakta, ameliyatın her aşamasını bizzat yönetmektedir. 

Robotik sistemin gelişmiş kamera, cerrahi alet, kişsel destek modülleri ile, ameliyatın belki şimdilik hızı değil ama, kalitesi artmaktadır.

 

Robotik Cerrahi Sistem, ameliyat yapmamaktadır. Zaten cerrah tarafından biline ameliyat, arada bazı dezavantajları ortadan kaldıran robot yardımıyla, daha kaliteli şekilde gerçekleştirilmektedir.

Söz gelişi, açık cerrahide cerrahın direk eline aldığı makas burada mevcuttur. Daha hassastır. Titreme yoktur.

Açık veya kapalı ameliyatta cerrah sadece iki alete hakim iken ve kullanabilirken, robotik cerrahide cerrah, aynı anda 4 alete hükmedebilmekte ve hiç biri de birbirine engel olmamaktadır. Üstün bir koordinasyon, fevkalade bir uyum, harika bir çalışma ortamı sunulmaktadır.

Arka planda karmaşık sistemler mevcut olup, sistemi kullaanaabilmek de ciddi eğitimler gerekmektedir.

2014 yılında başlayan robotik cerrahi eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Zaten yapmakta olduğumuz ameliyatlarımızı, robot yardımıyla, yine bildiğimiz prensiplerle, yine 21. yüzyıl teknikleriyle, yine güncel tıbbın gereklilikleriyle yapabilmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

  Büyütmek İçin Tıklayın


Etiketler : Robotik Cerrahi