Non-Nörojen Mesane

Çocuk ürolojisi polikliniklerine başvuran çocukların yaklaşık %30-40’ında idrar depolama sorunu, idrara sıkışma hissi, sık idrara gitme, gündüz idrar kaçırma, gece idrar kaçırma ve sık idrar yolu enfeksiyonları görülmektedir. Birçok yayında çocukların %6-30’unda idrar kaçırma görüldüğü bildirmiştir (1-3). Üriner inkontinans hem çocuğu hem aileyi sosyal, duygusal ve davranışsal olarak etkilemektedir (4). Burada belirli bir miktar idrar kaçması söz konusudur ve normal miksiyon gerçekleşmemektedir. Anatomik (ekstrofi-epispadias, ektopik üreter, üretral valv vb.) ve nörojenik (myelodisplazi vb.) nedenler ekarte edildikten sonra, inkontinans genellikle mesane depolama ve/veya boşaltım fonksiyonlarındaki bir bozukluğa bağlıdır. İdrar kaçırma gece ya da gündüz meydana gelebilir. Nörolojik bir patolojinin olmadığı bu grup hastalıklar genel olarak “fonksiyonel işeme bozuklukları” olarak adlandırılır. İnkontinans olmadan da, işeme ile ilgili şikayetler (sıkışma, sık ya da seyrek işeme, bekletme vb.) fonksiyonel işeme bozukluğunu düşündürmelidir. Fonksiyonel işeme bozuklukları sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu ve veziko-üreteral re ü ile birlikte görülmesidir. 

Kaynak ve daha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Non-Nörojen Mesane