Retrograd İntrarenal Cerrahi

Pediatrik taş grubunda böbrek taşı hastalığı genellikle anatomik ve metabolik anomaliler veya tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları gibi altta yatan üriner sistem bozukluğuna bağlı olarak gelişmektedir (1). Bu yüzden, bu yaş grubundaki hastalar taş rekürrensi ve tekrarlayan girişimlere maruz kalma açısından yüksek risk taşımaktadırlar. Pediatrik yaş grubunda görülen böbrek taşları günümüze kadar genellikle perkutan nefrolitotomi (PCNL) ve vücut dışı şok dalga tedavisi (ESWL) ile tedavi edilmişlerdir (2- 3). Ancak taş kırmada kullanılan lazer teknolojisindeki gelişmeler, ince çaplı üreteroskopların kullanıma sunulması ve erişkin hastalarda elde edilen tecrübeyle beraber retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) de pediatrik böbrek taşı hastalığının tedavisinde popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu derlemede, pediatrik yaş grubunda RİRC tekniği ve sonuçları irdelenmeye çalışılmıştır. 

Kaynak ve daha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Retrograd İntrarenal Cerrahi