Çocuk Cerrahisi

 

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları
 Çocuk Ürolojisi Nedir
Kasık Fıtığı
Hidrosel
Kabızlık
Kaka Kaçırma
Boyun Şişlikleri
Brankial Creft Sinus Fistul ve Kist
Kistik Higroma
Tortikollis
Tiroglassal Kist
 

İlgi alanımıza giren bazı hastalıklar

 • Travma
 • Cerrahi Embriyoloji
 • Cerrahi Enfeksiyonlar
 • Cerrahi Komplikasyonlar
 • Hematolojik Hastalıkların Cerrahi Yönü( Splenektomi Ve Komplikasyonları Dâhil )
 • Hipertansiyonun Cerrahi Yönü
 • Böbrek Yetmezliğinin Cerrahi Yönü
 • Solunum Desteği Tedavisi
 • Fetal Fizyoloji, Prenatal Tanı İntrauterin Cerrahi
 • Asit
 • Damar Yolu Alternatifleri
 • Endoskopi, Lazer, Laparaskopi Ve Torakoskopi Uygulamaları
 • Perkütan Uygulamalar
 • Çocuk Cerrahisinde Etik
 • İnguinal Bölge Sorunları( Fıtık, Hidrosel, Kordon Kisti, İnmemiş Testis Varikosel, Akut Skrotum )
 • Göbek Hastalıkları (Fıtık, Granülom, Polip, Omfalit)
 • Yabancı Cisimlerin Yol Açtığı Sorunlar
 • Lenfadenopati
 • Kanlı Dışkılama Perianal Apse Ve Fistül
 • Rektal Prolapsus
 • Lenfangioma
 • Hemanjioma
 • Prepubertal Jinekoloji
 • Boyun Lezyonları( Brankial Appratus Kalıntıları, Tiroglossal Kist, Torticollis )
 • Göğüs Deformiteleri (Pektus Excavatum, Pektus Karinatum, Sternum Anomalileri )
 • Pulmoner Ve Bronşiyal Malformasyonlar
 • Lobar Amfizem, Kistik Adenomatoid Malformasyonu, Pulmoner Sekestrasyon, Bronkojenik Kistler )
 • Kistik Fibrozis
 • Duplikasyonlar
 • Trakeözefageal Sorunlar( Özefagus Atrezisi Ve Trakeözefageal Fistüller, Özefagus Stenozu )
 • Konjenital Diyafram Hernileri
 • Omfalosel Ve Umblikal Kord Hernisi Gastroschisis
 • Extrofik Anomaliler (Epispadias, Exstrofia Vesicalis, Exstrofia Cloaka, Ender Variantları)
 • Bilier Sistem ( Atrezi, Koledok Kistleri)
 • Gastrointestinal Sistemin Atrezi, Web Ve Stenozları
 • Rotasyon Anomalileri Ve Volvulus
 • Omfalomezenterik Kanal Artıkları ( Meckel Dahil)
 • Mezenterik Ve Omental Kitleler
 • Mekonyum İleus
 • Mekonyum Peritoniti
 • Küçük Sol Kolon Ve Mekonyum Plug Sendromları
 • Neuronal İntestinal Displaziler
 • Anorektal Malformasyonlar
 • Cloacal Anomaliler
 • Urakus Anomalileri
 • İntersex Anomalileri
 • Kızlarda Üreme Organ Anomalileri
 • Böbreğin Gelişim Ve Pozisyon Anomalileri
 • Uretral Lezyonlar ( Posterior Uretral Valv Dahil )
 • Üreter Anomalileri ( Üreteropelvik, Üreterovezikal Darlıklar )
 • Vezikoüreteral Reflü Ve Üriner Enfeksiyon
 • Mesane Fonksiyon Bozuklukları
 • Trakeotomi
 • Thorax Travması
 • Karın Travması
 • Genitoüriner Sistem Travması
 • Perine Yaralanmaları
 • Korozif Ozefagus Yanıkları
 • Wilms Tümörü
 • Nöroblastom
 • Teratom
 • Rabdomyosarkom
 • Lenfoma
 • Tiroid Hastalıkları Ve Endokrin Sistem Cerrahisi
 • Meme Lezyonları
 • Mediastinal Kitleler
 • Ampiyem
 • Pneumatosel
 • Akciğer Apsesi
 • Şilotoraks
 • Bronşiyektazi
 • Kist Hidatik (Tüm Yerleşimler )
 • Gastroözefageal Bileşke Sorunları (Gastroözefageal Reflü, Hiatus Hernisi, Fonksiyon Bozukluklar )
 • Mide Volvulusu
 • Portal Hipertansiyon
 • Pankreas Hastalıkları (Pankreatit Ve Pankreasda Yer İşgal Eden Lezyonlar Dahil)
 • Dalak Lezyonları
 • Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
 • İskemik Barsak Hastalıkları (Yenidoğanın Nekrotizan Enterokoliti Dahil)
 • Parazitlere Bağlı Sorunlar (Askaris, Amip)
 • Over Torsiyonu Ve Diğer Over Lezyonları
 • Testis Tümörleri
 • Neurofibromatosis
 
 

 

 

 

 •  

 • Etiketler : Çocuk Cerrahisi