Bebeğimizin Vücut Dili ve Karın Ağrıları

21. yüzyıl iletişim çağı. Kişiler arası iletişimde sözcüklerin, %55 oranında etkili olan beden dili, %40 kadar etkisi olan ses tonunun ardından gelmekte. Sadece %5-7 kadar.
Yürüme, konuşma, zeka içeren aktivitelerin erişkin hale gelmesi nasıl belli süreçler gerektirmekteyse, aynı şekilde, bebeğinizin vücut dili de, emeklemekte.

Yüksek zeka düzeyi göstermek, beyin kabuğu ile ilişkili. Ne kadar çok gelişmişse, o kadar fazla çeşitlilik, farklılık ve zenginlik içermekte. Timsah gibi sadece alt beyin fonksiyonları olan canlılarda, 5 adet davranış biçimi var; üreme, beslenme, kaçma, dona kalma ve saldırma.

Bebeklerimiz ve çocuklarımız, yüksek zeka düzeyine ulaşmadan önceki yolculuklarında da, kendilerinin ifade etmenin çeşitli yollarını bilirler. Keşfederek zenginleştirirler. Bebeklerimizin davranışlarından, dört temel işareti alabiliriz
Bebeklerimizi beden dilinden en önemlisi, belki de en önemsememiz gereken kısmı, ağrı mevcudiyetini etrafına göstermesidir. Bunların içinde karın ağrısı özel yer taşımaktadır. Zira kapalı bir kutu olan karnımız, bir çok organa ev sahipliği yapmakta, öncelikle annelerin uyarılması, daha hekimlerin teşhis koymalarını zorlaştırmaktadır.

Karın içindeki her organımızın hastalıklarında saptayabileceğimiz muayene bulgusu farklı olduğu gibi, bebeğimizin, daha hastalık belirtileri şiddetlenmeden bir ön belirti olarak bize sunacağı “beden dili aktivitesi” farklı olacaktır.
Biz cerrahları ilgilendiren karın ağrılarında, belirtiler gelip geçici olabilir. Bu sebeple, bebeğimizin normal oldukları dönemdeki beden dillerini iyi tanımalıyız.

Annelerin;
-“Bebeğim böyle yapmazdı”, cümlesine çok kıymet veririz.
Bunlardan en belirgin ve ilginç olanı, barsak düğümlenmesinde gördüğümüz tepkidir belki de. Anne, bebeğinin davranış biçiminin değiştiğinin saatini bilebilir.
Yine diğer ilginç bir cerrahi hastalık olan Mide çıkışı darlığında, 4 hafta ailenin neşesi olan bebek, aniden her beslendiğini kusabilir. Üstelik k, kusma sonraları, yeniden sağlıklı bir bebek gibi, memeye saldırabilir.
Ani olan bu değişik davranış biçimleri yanında, vücudunu bir yana doğru eğerek, o bölgeyi korumaya alma, oynatmama da erken bebeklik çağında görülür. Kuvöz içinde yatan ve serum takılı elini hiç oynatmayan bebekler, “bebekler ağrı duymaz” diyen büyüklerine ders verir gibidir.
Yine sıklıkla gördüğümüz bir davranış biçimi, daha ilk haftalarında, gözleri bile görmeyen bebeklerin muayene masasına yattığındaki davrnışlarıdır. Biricik iğne bile yapılmamış bu bekleri daha çok gözlemlemeliyiz.
Onlardan öğreneceğimiz çok şey var.
 


Etiketler : Bebeğimizin Vücut Dili ve Karın Ağrıları