Çocukları Ev Kazalarından Koruma

Kazalar, çocukluk çağı travmalarında ve ölümlerinde ilk sırayı alır. Anne baba olarak kazalardan onları korumak, ilk görevlerimizdendir. Ev dışında oluşacak trafik kazalarını bir kenara bırakırsak, sığınağımız olan yuvamız, çocuklarımız ,için tehlike arzetmektedir. Ana sebep, üzerinde düşünmemek, görmezden gelmek ve önemsememektir. Araç alımlarımızın, konut tercihlerimizin, bizi mutluluğa ulaştırmasını arzu ederiz hep. Sevdiklerimizin kazalara karşı hasra oluşmadan önce düşünülmesi en doğru davranış biçimi olacaktır.
Oluşabilecek her türlü kaza tipi ayrı ayrı üzerinde düşünülüp, “kaçış planı” yapılması elzem olan hadiselerdir. Hasarlardan korunma yolu, ancak bu şekilde olabilmektedir. Profesyonel yardım gelinceye kadar geçen süre çok önemlidir. Bu süre içinde profesyonel olmayanların doğru ilk yardım tekniklerini uygulamaları, kalıcı hasarları önlemekte veya azaltmaktadır. Bu sebeple, sağlıklı günlerimizde etkin ilk yardım uygulamalı eğitimleri alınmalıdır.

Düşmeler
Sebep
Denge kusuru olan, dengesini tam kuracak kadar gelişememiş çocuklar, zemin yüzeyindeki eşyalar, yetersiz dikkat, meraklı ufaklıklar, sebep olarak sayılabilir.

Önlem
• Zemini daima temiz, kuru tutmak. Kayganlığına çözüm bulmak
• Halı gibi örtülerin altına kaymaz destekler koyarak, zemin örtülerini sabitlemek. Zemin örtülerinin yırtıksız olmalarını sağlamak
• Yeni yürüme öğrenmiş çocuğu, bir an bile olsa yalnız bırakmamak
• Yüksek zeminlerde teması asla bırakmamak
• Yatak yan korumalarını kilitli tutmak
• Bebek koltuk ayak kilitlerini daima mkilitli tutmak
• Kapı ve pencerelerde çocuk kilidi bulundurmak
• Pencere önlerinde yükselti bulundurmamak
• Sırtı dönük oturan çocuğa fazladan ihtimam göstermek

İlk Yardım
• Panik yapmamalı
• Yardım çağırmaktan kaçınmamalı
• En sık yaptığımız hatalardan olan, çocuğu hemen kaldırma işini, düşme alanı soğuk da olsa geciktirmeklidir.
• Solunum ve şuur durumu değerlendirilmeli
• Düşmenin şuur kaybına bağlı mı olduğu, yoksa, şuur kaybı, düşmeye bağlı mı olduğu akılda tutulmalıdır. Düşmeye bağlı şuur kayıpları, genellikle kafa travmalarında gerçekleşir. Şuur kaybına bağlı düşmeler ise, yığılma tarzında olmaktadır.
• Nefes alma güçlüğü varsa, havayolu değerlendirilmelidir. Muayene bakış atma tarzında olmalı, ağızda bulunabilecek bir yabancı cismi daha ileriye itecek parmak sokma, asla uygulanmamalıdır.
• Solunum normal ise dolaşım sistemi de kapiller dolaşım denilen basit yöntem ile değerlendirilebilir.
• Solunum ve dolaşım sistemini değerlendirmek, yardım istemek için vakit kaybetmemelidir.
• Kol ve bacakların kendi kendine hareketleri gözlenmeli, çocuk tarafından hareketsiz tutulmaya çalışılıyorsa, profesyonel yardım alınmalıdır.
• Kanamanın etkin kontrolü, üzerine bastırma ile olur. Ağız ve genital yollardan olan kanamaların durdurulmaya çalışılması, hastaya zarar verebilir. Burun kanaması, basit bası ile düzelebilir.
• Kanayan bölge, kalp seviyesinden yukarıda tutulmalıdır.
Boğucu tarzda Nefes alma, nefes alama, zor nefes alma

Sebepler
Yabancı cisim yutulması ve solunum yollarını tıkaması, başını oynatamayan bebeklerin, yastık sebebi ile nefes alamaması, asılar, sebepler arasında sayılabilir.

Önleme
• Çocuğun yaşına uygun oyuncak seçimi yapılmalı. Yutulabilecek, hava yoluna kaçabilecek boyutta olmadığı gibi, parçalara da ayrılmaması gerekir.
• İp, telefon, elektrik kablosu gibi, boyuna dolanabilecek, solunumu engelleyebilecek malzemelerin sabitlenmesi sağlanmalı. Gördüklerini oyun olarak taklit eden çocukların kendilerini asabildikleri unutulmamalıdır.
• Plastik torba ve parçalarının solunum yollarına kaçması çok kolaydır. Özellikle, plastik poşetlerin kullanılmayan askı bölümü kolaylıkla ayrılabilmekte ve solunum yoluna kaçabilmektedir. Daha markette iken, bunlar ayıklanmalıdır.
• Baza, TV konsolü gibi, kıvrılabilen, çocukların üzerine düşüp solunum güçlüğü yapan ev malzemelerinin, çocuklar tarafından erişilmesi engellenmeli. Baza açık bırakılmamalı, TV konsolü, sabitlenmelidir.
• Oyun, muayene, aşırı sarsıntılı yolculuklarda beslenmeye çalışılmamalıdır.
• Ağzı geniş, yüksek debide sıvı akımının olduğu kapları yalnız kullanmasına izin verilmemelidir.
• 1 yaş altında yastık kullanılmamalı. Kullanılan battaniye ağır olmamalı, yüzü örtülmemelidir.
• Bebeğinizle aynı yatakda yatmamalısınız.
• Çocuk, su havuzu, küvet gibi, derinliği az da olsa su birikme alanlarında yalnız bırakılmamalıdır

İlkyardım
• Panik yapmamalı. Zira doğru bildiklerini de doğru uygulamasına engeldir.
• Problemli alandan hasta uzaklaştırılmalıdır.
• Yardım çağırılmalıdır
• Solunum dolaşım desteği, çekinmeden uygulanmalıdır.
• Heimlich manevrasını uygulamaktan kaçınılmamalıdır.
• Profesyonel yardım gelene kadar, destek bırakılmamalıdır.

Yanık

Sebep
Sıcak su, ateş, sıcak objelere dokunmak, elektrik arkına maruz kalmak

Önleme
• Yakıcılarla birlikte çocuklar taşınmamalıdır.
• Sıcak gıdalar çocuğa verilmeden önce, üzerimizde sıcaklık kontrolü yapılmalıdır.
• Sıcak objelerin bulunduğu alanların kapıları hemen daima kapalı tutulmalı, çocukların ulaşamaması sağlanmalıdır. Bu alanlara çocukların ulaşmaması gerektiği öğretilmelidir.
• Banyo suyuna ilk kendimiz maruz kalmalıyız
• Ütü, çaydanlık gibi sıcak objelerin, masa, fırın gibi bölgelerde, kenardan uzak olmalarını sağlamalı, saplarına takılma riski göz önünde bulundurulmalıdır.
• Ateş, kibrit, fırın gibi objelerle oynamaması gerektiği öğretilmelidir.


İlkyardım

• İlk değerlendirilmesi gereken solunum yoludur. Özellikle elektrik arkı ve kıvılcımlarında, sıcak buhar ve dumandan solunum yolu etkilenebilir.
• Solunum ve dolaşım değerlendirildikten sonra cilt değerlendirilmesine geçilir.
• Sıcakla temas edildikten sonra, yakıcı etki dokuda devam etmekte olduğundan, soğuk suda 10 dakika kadar soğutma yapılmaldır.
• Sıcağa maruz kalan alan, açık yara gibi kabul edilip, steril örtü ile örtülmeli, profesyonel yardım istenmelidir.
• Yüz yanıkları, solunum etkilenmesi sebebi önem verilmelidir.
• El yanıklarına, sakatlık riski sebebi ile önem verilmelidir.
• Yanık bölgesine, tıbbi amaçla hazırlanmış ürünler dışında hiçbir sıvı, krem tatbik edilmemelidir. Profesyonel yardım tercih edilmelidir.

Ev kazalarından tamamiyle kaçınmak mümkün değildir. Azaltılmaları ancak mümkündür. Önlenemeyen kazalara doğru yaklaşmak, kazaları engellemek kadar önemlidir. Zira yanlış yaklaşımlar, kazada oluşan zararlar kadar bireyi etkilemektedir.
Kaza neticesinde çıkan paniğin sebei, bilgisizlik ve konuya hakim olmamaktan dolayıdır. Sağlıklı günlerdeki tatbikatlar, önceden alınan etkin eğitimler, panik önleyicidir. Evde yapılacak tatbikatlar, oyuna dönüştürülebilir. 112 veya 155 arama yeteneğinin kazandırılması, yakın çevreden destek istenmesinin öğrenilmesi, veya iletişim araçlarının tek tuşla yardım istenebilme özelliklerinin, zarar oluşmadan kullanılmaya başlanması, hayati önem taşır.
Şüphesiz burada anlattıklarımdan daha geniş kaza çeşidi vardır. Temel ilkyardım prensiplerini öğrenmek kadar, evimizin çevremizin taşıdığı risklerin, ancak kendimiz tarafından tespit edilmesi mümkündür.

Üzücüdür ki, kazalar, en az hazırlıklı olduğumuz dönemde karşımıza çıkmaktadır. Çevremizde oluşan, bizi etkilemeyen durumlardan ders alınmalıdır.


Etiketler : Çocukları Ev Kazalarından Koruma