Üretero Pelvik Bileşke Darlığı

Üreterin konjenital anomalilerinin en sık nedenleri arasında yer alan ü reteropelvik bileşke darlığı (UPBDD), ilerleyen hidronefroz ve böbrek fonksiyonlarında kayba neden olabilen bir hastalıktır. UPBDD neticesinde renal pelvis volümünde artış, renal kalikslerde deformite ve renal parankimde incelmeyle sonuçlanan bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Böbrek pelvisinden ü retere idrar geçişini kısıtlayan UPBDD, infantlarda gö rü len hidronefroza en sık sebep olan konjenital anomalidir. UPBDD rutin antenatal ultrasonla takip edilen 500 canlı doğumda 1 olarak rapor edilmiştir. Yenidoğan dönemi dışında, daha dü şü k oranda olmak ü zere çocukluk ve ergenlik döneminde de görü lebilir. Erkeklerde kızlara göre daha sık rastlanmakta ve sol böbrekte sağa oranla daha sık görü lmektedir. Her iki böbrekte UPBD darlığı, vakaların %10- 40’ında bildirilmiştir.

Kaynak ve Detaylı Okuma: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Üretero Pelvik Bileşke Darlığı