Posterior Üretral Valv

Posterior üretral valv (PUV) erkek çocuklarda mesane çıkım obstrüksiyonunun en yaygın sebebidir. Fötal ultrasonografi (US) taraması yapılan popülasyondaki görülme sıklığı 1/1 250 kadardır. İnsidansı 1.6-2.1/10 000 doğum, 1/5 000-8 000 erkek doğum olup, intrauterin tanı konulan üriner obstrüktif patolojilerin yaklaşık %10’unu oluşturur. 1, 2 Bu patoloji erkek çocuklarda görülür ve posterior üretrada konjenital olarak obstrüksiyon yapan membranöz bir yapı mevcuttur. PUV tanısı sıklıkla antenatal olarak konulmasına rağmen, olguların yaklaşık 1/3’ünde tanı çocukluk veya adölesan yaş grubunda konulmaktadır. Valvli hastalarda optimal tedavilerin yapılmasına rağmen, olguların yaklaşık 1/3’ünde son dönem böbrek yetmezliğine gidiş kaçınılmazdır. Ayrıca, pulmoner hipoplazi, mesane fonksiyon bozukluğu, gelişme geriliği ve inkontinans gibi ciddi morbiditelere de neden olabilir. Son yıllarda prenatal tanıdaki ilerlemeler sayesinde PUV’u olan olguların %46’sında gebelik sonlandırıldığından insidansı giderek azalmaktadır.

Kaynak ve daha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Posterior Üretral Valv