Vezikoüreteral Refüde Subüreteral Enjeksiyon

Vezikoüreteral re ünün cerrahi tedavisi subüreterik enjeksiyon ve üreteral reimplantasyon olarak iki temel başlık altında incelenebilir. Bunlardan daha yeni ancak daha sıklıkla kullanılanı subüreterik enjeksiyon tedavisidir. Vezikoüreteral re ünün endoskopik tedavisi ile ilgili ilk çalışma 1981’de Matouschek tarafından bildirilmiştir 1 . Bu çalışmada endoskopik olarak re ü ksif ü reter orifisi altına Polytetra uoroethylene (PTFE) enjekte edilerek re ü nü n durdurulmasının sağlandığı gösterilmiştir. O dönem pek dikkat çekmeyen bu teknik birkaç yıl sonra O’Donnell ve Puri tarafından gündeme getirilmiştir 2 . Puri tarafından 1998’de ülkemizden Şimşek ve Ander’in de katkılarıyla, yapılan çok merkezli bir çalışmada tek bir enjeksiyon sonrası başarı %75, 3 olarak bildirilmiştir 3 . Bu çalışma sonrasında ABD hariç birçok ülkede yaygın kullanılması ve STING (Subureteral Te on Injection) kısaltmasıyla üroloji pratiğine girmesi sağlanmıştır. 1983’de McDonald ve 1988’de Politano’nun AUA kongrelerinde subü reteral enjeksiyon ile ilgili verilerini paylaşmalarına rağmen PTFE ve silikon gibi maddelerin yarattığı sorunlar ABD’de “Food and Drug Administration (FDA)” onayı alamamalarına ve yeterli uygulama alanı bulamamalarına sebep olmuştur 4, 5. Dextranomer/Hyaluronik asit’in vezikoüreteral re ünün tedavisi amacıyla kullanılmaya başlanması ve 2001 yılında FDA onayı alması sonucunda bu yöntemin ABD’de kullanım yaygınlığını arttırmıştır.

Kaynak ve daha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Vezikoüreteral Refüde Subüreteral Enjeksiyon