Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı

Minimal invazif cerrahi tekniklerin gelişmesine paralel olarak çocuklarda laparoskopik herni onarımı standart açık işleme bir alternatif haline gelmiştir. İki major teknik tanımlanmıştır: 1. Defektin intraperitoneal yolla kapatılması (15) 2. Ekstraperitoneal yolla herni sakının kapatılması (16) Olgu sayısı arttıkça operasyon süresi açık operasyona yaklaşmasına rağmen, laparoskopik onarımda rekürrens oranları açık cerrahiden daha yüksek (%4) bulunmuştur. Deneyim arttıkça bu oranın da azalacağı düşünülmektedir. Kominikan hidroselin laparoskopik onarımından sonra persistans ve uzun dönemde vazal obstrüksiyon riski bilinmemektedir. Testis atrofisi riski ise düşüktür. Laparoskopik girişim tekrarlayan olgularda ve inkarsere herni onarımlarında tavsiye edilmektedir (17). Laparoskopik yaklaşım cerraha kontralateral inguinal bölgeyi kolayca değerlendirme şansı vermesinin yanı sıra, herni varlığında onarma şansı da verir. Laparoskopik tekniğin diğer avantajları iyi kozmetik sonuçları, rekürren herni onarımındaki üstünlüğü ve testis damarları ve vaza zarar verme ihtimalinin çok düşük olmasıdır.

Kaynak ve daha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı