Üreteroneosistostomi

Çocuklarda üretero-vezikal bileşke anastomozları (üreteroneosistostomi :UNS); üreterin, mesaneye tekrar implante edilmesini gerektiren doğumsal ya da edinsel patolojiler nedeni ile yapılan cerrahi girişimlerdir. Bu patolojilerin başında, vezikoüreteral reflü gelmektedir. Ayrıca; • Üretero-vezikal bileşke darlığı, • Ektopik Üreter Açılımı, • Üreterosel gibi doğumsal patolojilerde ve • Travmatik üreter yaralanması, • Renal transplantasyon gibi edinsel nedenlerle de UNS ameliyatları yapılmaktadır

Kaynak ve daha fazla okuma için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Üreteroneosistostomi