Nörojen Mesane

Minimal İnvaziv Tedaviler ve Nöromodulasyon Teknikleri

Botulinum toksin, sinir hücresinden asetil kolin salınımını engelleyerek kaslarda paralizi oluşturan bir nörotoksindir. Gamé ve arkadaşları 10-12 U/kg botulinum toksinin mesane duvarına enjeksiyonu ile hastaların %65 ile %85 oranında kontinan olduğunu ve 24 ile 42 hafta arasında bu etkinin devam ettiğini raporlamışlardır. [1] Bu teknikte, anestezi altında sistoskop eşliğinde mesanenin detrusor kasına uygun dozdaki botulinum toksin enjekte edilir. Hastalar tarafından minimal yan etkiler ile kolaylıkla tolere edilebilen bir yöntemdir. [32] Nöromodülasyon tedavisi, anormal olan mesane innervasyonunu tedavi etmeyi amaçlar. Bu tedavide mesanenin sinir-kas yolağında olan uyumsuzluk veya yetersiz innervasyon elektriksel stimülasyonlar ile uygun mesane kasılması yaratarak gerçekleştirilir. Bu amaçlı tanımlanmış üç tedavi prosedürü bulunmaktadır. Bunlar; transüretral elektriksel mesane stimülasyonu, sakral sinir stimülasyonu ve sakral sinir köklerinin rekonfigürasyonudur.

Kaynak ve daha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Nörojen Mesane