Hakkımızda

1965”de Konya”da doğdum.

İlköğretim ve lise eğitimimi yurdun çeşitli okullarında bitirdim.

1983-1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi”nde okudum.

Mezuniyet sonrası mecburi hizmetimi Afyon ilinde tamamladım (1989-1992)

1992-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalında ihtisas eğitimi aldım.

1997-1998”de vatani görevimi Ankara GATA Çocuk Cerrahisi A.D.”de yaptım.

1998”de öğretim görevlisi (Y.Doç. Dr.) olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. de çalışmaya başladım.

2001 yılında T.C. Sağlık Bakanlığına geçtim.

2001- 2003 Erzurum Numune Hastanesi

2003- 2004 İstinye Devlet Hastanesi

2004-  2007  Bakırköy Devlet Hastanesi

2011-2014 Göztepe Medical Park Hastanesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(Y. Doç. Dr.)

2015-2018 Memorial Hastaneler Grubu

2018-2019 Yurtdışı

2019- Halen. Nisa Hastanesi

2020- Halen. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi,Öğretim Üyesi

 

 

Çok sayıda yurt içi ve dışı tıbbi dergide makalelerim, kongre sunularım, poster , bilimsel yayınım mevcuttur. Birçok kongre düzenlenmesine aktif olarak katılmış bulunuyorum. Birçok workshop”a iştirak etmiş bulunuyorum.

İyi derecede İngilizce bilmekteyim.

Evli ve bir çocuk babasıyım.

 

Üye Olduğu Kurumlar

Ulusal

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Üroloji Derneği
 • Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Transandantal Meditasyon Derneği
 • Hekim Hakları Derneği
 • Türkiye Travma Derneği
 • Türkiye Çocuk Acil Derneği
 • Türkiye Sterilizasyon Derneği

Uluslararası

European Society for Paediatric Urology

 

International Trauma Anestesia and Critical Care Society

European Wound Management Association

European Society for Trauma and Emergency Surgery

American Academy of Pediatrics Logo

American Academy of Pediatrics

Bilimsel Çalışmaları

Kitap 

 • Reçete. Güneş Yayınları 2011- İstanbul
 • Çocuk Cerrahisi Hemşireliği. 2014 İstanbul Nobel Yayınları

 

Makaleler

 • Topuzlu Tekant G, Emir H, Eroglu E, Akman M, Buyukunal C, Danismend N, Soylet Y. Experience with laparoscopy in nonpalpable testis.Eur J Pediatr Surg. 2001.

 

 • Emir H, Akman M, Belce A, Gumustas K, Soylet Y. Is intestinal ischemia a risk of laparoscopy? An experimental study in rabbits.Eur J Pediatr Surg. 2001

 

 • Akman M, Akbal H, Emir H, Ozturk R, Erdogan E, Yeker D. The effects of sucralfate and selective intestinal decontamination on bacterial translocation.Pediatr Surg Int. 2000

 

 • Emir H, Akman M, Sarimurat N, Kilic N, Erdogan E, Soylet Y. Anorectal manometry during the neonatal period: its specificity in the diagnosis of Hirschsprung’s disease.Eur J Pediatr Surg. 1999

 

 • N. Sarımurat, H. Emir, N. Kılıç, M. Akman, Y. Söylet O.F. Şenyüz. Uzamış Yenidoğan Kolestazında Laparaskopinin Yeri. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 1996

 

Kongre bildirileri

 • G.T. Tekant, N. Sarımurat, M. Akman, O Ercan, Y. Söylet, N. Danişmend, S Hatemi. Intersex: Cerahpaşa Experience. Intersex Workshop 1996 İstanbul

 

 • H. Emir, M Akman, P Yakar, G.T. Tekant, Y. Söylet, C Büyükünal, N. Danişmend. Posterior Uretral Valv. 15, Çocuk Cerrahisi Kongresi 1997 İstanbul

 

 • Y. Söylet, H. Emir, M. Akman, G.T. Tekant, S Celayir, C Büyükünal, N. Danişmend. Experience with Laparascopy in Nonpalpabl Testis. 15. Çocuk Cerrahisi Kongresi 1997 İstanbul

 

 

 • Y. Söylet, H. Emir, G.T. Tekant, M. Akman, S Celayir, C Büyükünal, N. Danişmend. Kateterize Edilebilir Kontinan Uriner Diversiyon (Mitrofanoff) . 15. Çocuk Cerrahisi Kongresi 1997 İstanbul

 

 • Y. Söylet, H. Emir, , M. Akman. Duplay Tekniği İle Hipospadi Tamiri: Daryos Takviyesi ile Sonuçlar. 15. Çocuk Cerrahisi Kongresi 1997 İstanbul

 

 • Akman M, Akbal H, Emir H, Ozturk R, Erdogan E, Yeker D. The effects of sucralfate and selective intestinal decontamination on bacterial translocation. XLV BAPS Annual International Congres 1998 Bristol

 

Poster Sunuları

 • M. Akman, B. Salman. Malpraktis Sebebi İle Geç Tanı Konulan Vakalarımızda Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi. 17, Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1999 Antalya

 

 • M. Akman B Salman. Tanı Zorluğu Açısından Bir Omentum Kisti Vakası. 9, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 1999 Bursa

 

 • M. Akman H Doğan B Salman. Travmaya Bağlı Nadir Bir Patoloji. 9, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 1999 Bursa

 

 • B Salman M. Akman  Tümör İçine Kanama Sebebi ile Hızlı Büyüyen bir Wilms Olgusu. 9, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 1999 Bursa

 

Kongre ve Workshop Katılımları

 • 1, Pratisyen Hekimlik kongresi. 1990 Ankara
 • Pediatrik Laparaskopi, ve Pediyatrik Androloji Workshop”u.1993 İstanbul
 • 14, Çocuk Cerrahisi Kongresi 1995 Pamukkale
 • Intersex International Workshop 1996 İstanbul
 • 7, Çocuk Cerrahisi Günleri 1996 İstanbul
 • Çocuk Cerrahisinde Yenilikler Etkinliği 1996 İstanbul
 • 15, Çocuk Cerrahisi Kongresi1997 İstanbul
 • 16. Çocuk cerrahisi Kongresi 1998 Antalya
 • XLV BAPS Annual International Congres 1998 Bristol
 • 17, Çocuk Cerrahisi Kongresi 1999 Antalya
 • 9, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi.1999 Bursa
 • Karaciğer Hastalıkları Etkinliği 2000 Erzurum
 • 47, Milli Pediatri kongresi 2003 İstanbul
 • 52, Milli Pediatri kongresi 2006 Antalya
 • Varikosel ve İnmemiş Testis Kursu 2006 Ankara
 • Hypospadias Kursu 2006 İstanbul
 • Endoskopi Kursu  2007 İngiltere
 • Travma Resüstasyon Kursu 2007 İstanbul
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği kursu 2007 İstanbul
 • Neonatal Resüstasyon Kursu 2007 İstanbul
 • Travma Eğitimcisi Kursu 2007 İstanbul
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimcisi Kursu 2007 İstanbul
 • Robotik Cerrahi Sempozyumu 2014 İstanbul
 • Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Kursu 2014 İstanbul
 • Urodinami Kursu 2016 İstanbul
 • Robotik Cerrahi Sempozyumu 2016 İstanbul
 • Robotik Cerrahi Kursu 2016 İstanbul
 • Bronkoskopi kursu 2016 Antalya

 

 

CME Sertifikaları

 • American Medical Association

Pediatric Pain Menagement

 • Medscape

Metaanalysis of Short Course Antibiotic Treatment for Group A Streptococcal Tonsillopharyngitis

Overactive Bladder: the Importance of New Guidance

Pediatric Academic Societies’ 2006 Annual Meeting – Highlights of Pediatric Academic Societies’ 2006

American Academy of Pediatrics 2006 National Conference and Exhibition

American College of Gastroenterology 2006 Annual Scientific Meeting and Postgraduate Course – Functional Gastrointestinal Disorders

 

 

 • American College of Preventive Medicine

Violence Is No Accident: The Role of Health Professionals

 • McMaster University

Laparoscopic left adrenalectomy

Laparoscopic right adrenalectomy

Laparoscopic cholecystectomy for symptomatic cholelithiasis

Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis

Laparoscopic Nissen fundoplication for gastroesophageal reflux

Laparoscopic right colectomy

Laparoscopic Hartmann reversal

Laparoscopic sigmoidectomy for diverticulitis

Laparoscopic Nissen-Rossetti fundoplication for gastroesophageal reflux

Laparoscopic modified Hill esophagogastropexy: “Snow” technique for gastroesophageal reflux

Epidemiology of colorectal cancer

Gastroesophageal reflux disease: Diagnosis and treatment

CBD exploration choledochotomy

 • University of Nebrasca

Augmentation Cystoplasty

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease

Bladder Stones

Congenital Diaphragmatic Hernia

Pediatric Hernias

Pediatrics, Child Abuse

Pediatrics, Urinary Tract Infections and Pyelonephritis

Gastroesophageal Reflux

Gastrointestinal Bleeding: Surgical Perspective

Hydrocele

Rectal Prolapse: Surgical Perspective

Urologic Imaging Without X-rays: Ultrasound, MRI, and Nuclear Medicine

Voiding Dysfunction

Gastroesophageal Reflux: Surgical Perspective

Acute Respiratory Distress Syndrome

Gastroesophageal Reflux

Hydrocele

Phimosis and Paraphimosis

Artificial Urinary Sphincter

Bladder, Cystitis

Bladder, Trauma

Percutaneous Endourology

Airway Foreign Body

Appendicitis

Cryptorchidism

Enuresis

Minimal Access Surgery

Balanitis

Central Venous Access

Lasers in Urology

Meatal Stenosis

Ureteroscopy

Vesicoureteral Reflux

Ambiguous Genitalia and Intersexuality

Antenatal Hydronephrosis

Bladder Anomalies

Circumcision

Hydrocele and Hernia in Children

Hypospadias

Vesicoureteral Reflux


Etiketler : Mustafa Akman , istanbul çocuk cerrahisi , bahçelievler çocuk cerrahisi