Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuklar Erişkinin Minyatürü Değildirler

Hayatımızın amacı, onları hep doğru yetiştirmek. Hep güzellikleri vermek onlara. Ancak bazen doğru yapalım derken yanlış yapmaktayız.
Nasıl fiziken küçüklerse, psikolojik olarak gelişmemiş iseler, hekimlik anlamında da farklı yaklaşımlar gerektirmekteler.

Nasıl İstanbul’un gözde gezi mekanlarından olan Miniatürk, gerçeklerinin sadece bir kopyasıdır. Gerçeklerinin hiçbir fonksiyonlarını yapma yetenekleri ve özellikleri yoktur, biz hekimler de ciğerparelerimize aynı şekilde yaklaşmaktayız.

Onların bir çok hastalığı sadece isim olarak benzemekte; aynen miniatürk de olduğu gibi.
Söz gelişi, fıtığı ifade edecek olursak, sadece isim olarak benzer. İkisi de kasık fıtığıdır. Ancak teşhis ve tedavileri farklıdır. Dolayısı ile değişik yaklaşımlar gerektirir.
Bu da elbette farklı bir uzmanlık ve uzmanlık eğitimi gerektirir ki bu da Çocuk Cerrahisidir.

Uzun Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitiminde sadece çocukların cerrahi problemleri ile uğraşırız. Yıllarımızı onlara adadık. Geriye dönüp baktığımızda, sevinçle parıldayan gözler hatırlıyoruz ki, bu da  bize yetmekte.
Ülkemizde çocuk cerrahisi, bir çok avrupa ülkesinden ileridir. Yurt dışından da ülkemize çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi için yüksek sayıda başvuru var. Ülkemizden aldıkları görgüyü tüm dünyada, bizim birer elçimiz olarak taşımaktalar. Çocuk Cerrahisi uzmanları olarak bunun haklı gururunu hissetmekteyiz,

 

İlgi alanımıza giren bazı hastalıklar

 • Travma
 • Cerrahi Embriyoloji
 • Cerrahi Enfeksiyonlar
 • Cerrahi Komplikasyonlar
 • Hematolojik Hastalıkların Cerrahi Yönü( Splenektomi Ve Komplikasyonları Dâhil )
 • Hipertansiyonun Cerrahi Yönü
 • Böbrek Yetmezliğinin Cerrahi Yönü
 • Solunum Desteği Tedavisi
 • Fetal Fizyoloji, Prenatal Tanı İntrauterin Cerrahi
 • Asit
 • Damar Yolu Alternatifleri
 • Endoskopi, Lazer, Laparaskopi Ve Torakoskopi Uygulamaları
 • Perkütan Uygulamalar
 • Çocuk Cerrahisinde Etik
 • İnguinal Bölge Sorunları( Fıtık, Hidrosel, Kordon Kisti, İnmemiş Testis Varikosel, Akut Skrotum )
 • Göbek Hastalıkları (Fıtık, Granülom, Polip, Omfalit)
 • Yabancı Cisimlerin Yol Açtığı Sorunlar
 • Lenfadenopati
 • Kanlı Dışkılama Perianal Apse Ve Fistül
 • Rektal Prolapsus
 • Lenfangioma
 • Hemanjioma
 • Prepubertal Jinekoloji
 • Boyun Lezyonları( Brankial Appratus Kalıntıları, Tiroglossal Kist, Torticollis )
 • Göğüs Deformiteleri (Pektus Excavatum, Pektus Karinatum, Sternum Anomalileri )
 • Pulmoner Ve Bronşiyal Malformasyonlar
 • Lobar Amfizem, Kistik Adenomatoid Malformasyonu, Pulmoner Sekestrasyon, Bronkojenik Kistler )
 • Kistik Fibrozis
 • Duplikasyonlar
 • Trakeözefageal Sorunlar( Özefagus Atrezisi Ve Trakeözefageal Fistüller, Özefagus Stenozu )
 • Konjenital Diyafram Hernileri
 • Omfalosel Ve Umblikal Kord Hernisi Gastroschisis
 • Extrofik Anomaliler (Epispadias, Exstrofia Vesicalis, Exstrofia Cloaka, Ender Variantları)
 • Bilier Sistem ( Atrezi, Koledok Kistleri)
 • Gastrointestinal Sistemin Atrezi, Web Ve Stenozları
 • Rotasyon Anomalileri Ve Volvulus
 • Omfalomezenterik Kanal Artıkları ( Meckel Dahil)
 • Mezenterik Ve Omental Kitleler
 • Mekonyum İleus
 • Mekonyum Peritoniti
 • Küçük Sol Kolon Ve Mekonyum Plug Sendromları
 • Neuronal İntestinal Displaziler
 • Anorektal Malformasyonlar
 • Cloacal Anomaliler
 • Urakus Anomalileri
 • İntersex Anomalileri
 • Kızlarda Üreme Organ Anomalileri
 • Böbreğin Gelişim Ve Pozisyon Anomalileri
 • Uretral Lezyonlar ( Posterior Uretral Valv Dahil )
 • Üreter Anomalileri ( Üreteropelvik, Üreterovezikal Darlıklar )
 • Vezikoüreteral Reflü Ve Üriner Enfeksiyon
 • Mesane Fonksiyon Bozuklukları
 • Trakeotomi
 • Thorax Travması
 • Karın Travması
 • Genitoüriner Sistem Travması
 • Perine Yaralanmaları
 • Korozif Ozefagus Yanıkları
 • Wilms Tümörü
 • Nöroblastom
 • Teratom
 • Rabdomyosarkom
 • Lenfoma
 • Tiroid Hastalıkları Ve Endokrin Sistem Cerrahisi
 • Meme Lezyonları
 • Mediastinal Kitleler
 • Ampiyem
 • Pneumatosel
 • Akciğer Apsesi
 • Şilotoraks
 • Bronşiyektazi
 • Kist Hidatik (Tüm Yerleşimler )
 • Gastroözefageal Bileşke Sorunları (Gastroözefageal Reflü, Hiatus Hernisi, Fonksiyon Bozukluklar )
 • Mide Volvulusu
 • Portal Hipertansiyon
 • Pankreas Hastalıkları (Pankreatit Ve Pankreasda Yer İşgal Eden Lezyonlar Dahil)
 • Dalak Lezyonları
 • Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
 • İskemik Barsak Hastalıkları (Yenidoğanın Nekrotizan Enterokoliti Dahil)
 • Parazitlere Bağlı Sorunlar (Askaris, Amip)
 • Over Torsiyonu Ve Diğer Over Lezyonları
 • Testis Tümörleri
 • Neurofibromatosis


Etiketler : Çocuk Cerrahisi