Çocuğumu Ne Zaman Çocuk Cerrahına Götürmeliyim?

Çocuklar Erişkinin Minyatürü Değildirler

Hayatımızın amacı, onları hep doğru yetiştirmek. Hep güzellikleri vermek onlara. Ancak bazen doğru yapalım derken yanlış yapmaktayız.
Nasıl fiziken küçüklerse, psikolojik olarak gelişmemiş iseler, hekimlik anlamında da farklı yaklaşımlar gerektirmekteler.
Nasıl İstanbul’un gözde gezi mekanlarından olan Miniatürk, gerçeklerinin sadece bir kopyasıdır. Gerçeklerinin hiçbir fonksiyonlarını yapma yetenekleri ve özellikleri yoktur, biz hekimler de ciğerparelerimize aynı şekilde yaklaşmaktayız.
Onların bir çok hastalığı sadece isim olarak benzemekte; aynen miniatürk de olduğu gibi. Söz gelişi fıtığı ifade edecek olursak, sadece isim olarak benzer. İkisi de kasık fıtığıdır. Ancak teşhis ve tedavileri farklıdır. Dolayısı ile değişik yaklaşımlar gerektirir. Bu da elbette farklı bir uzmanlık ve uzmanlık eğitimi gerektirir ki bu da Çocuk Cerrahisidir.
Uzun Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitiminde sadece çocukların cerrahi problemleri ile uğraşırız. Yıllarımızı onlara adadık. Geriye dönüp baktığımızda, sevinçle parıldayan gözler hatırlıyoruz ki, bu da bize yetmekte. Ülkemizde çocuk cerrahisi, bir çok avrupa ülkesinde ileridir. Yurt dışından da ülkemize çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi için yüksek sayıda başvuru var. Ülkemizden aldıkları görgüyü tüm dünyada, bizim birer elçimiz olarak taşımaktalar. Çocuk Cerrahisi uzmanları olarak bunun haklı gururunu hissetmekteyiz,

 

İlgi alanımıza giren bazı hastalıklar

Travma
Cerrahi Embriyoloji
Cerrahi Enfeksiyonlar
Cerrahi Komplikasyonlar
Hematolojik Hastalıkların Cerrahi Yönü( Splenektomi Ve Komplikasyonları Dâhil )
Tanı İntrauterin Cerrahi
Damar Yolu Alternatifleri
Endoskopi, Laparaskopi Ve Torakoskopi Uygulamaları
Perkütan Uygulamalar
İnguinal Bölge Sorunları( Fıtık, Hidrosel, Kordon Kisti, İnmemiş Testis Varikosel, Akut Skrotum )
Göbek Hastalıkları (Fıtık, Granülom, Polip, Omfalit)
Yabancı Cisimlerin Yol Açtığı Sorunlar
Lenfadenopati
Kanlı Dışkılama Perianal Apse Ve Fistül
Rektal Prolapsus
Lenfangioma
Hemanjioma
Boyun Lezyonları( Brankial Appratus Kalıntıları, Tiroglossal Kist, Torticollis )
Göğüs Deformiteleri (Pektus Excavatum, Pektus Karinatum, Sternum Anomalileri )
Pulmoner Ve Bronşiyal Malformasyonlar
Lobar Amfizem, Kistik Adenomatoid Malformasyonu, Pulmoner Sekestrasyon, Bronkojenik Kistler )
Kistik Fibrozis
Duplikasyonlar
Trakeözefageal Sorunlar( Özefagus Atrezisi Ve Trakeözefageal Fistüller, Özefagus Stenozu )
Konjenital Diyafram Hernileri
Omfalosel Ve Umblikal Kord Hernisi Gastroschisis
Extrofik Anomaliler (Epispadias, Exstrofia Vesicalis, Exstrofia Cloaka, Ender Variantları)
Bilier Sistem ( Atrezi, Koledok Kistleri)
Gastrointestinal Sistemin Atrezi, Web Ve Stenozları
Rotasyon Anomalileri Ve Volvulus
Omfalomezenterik Kanal Artıkları
Mezenterik Ve Omental Kitleler
Mekonyum İleus
Mekonyum Peritoniti
Küçük Sol Kolon Ve Mekonyum Plug Sendromları
Neuronal İntestinal Displaziler
Anorektal Malformasyonlar
Cloacal Anomaliler
Urakus Anomalileri
İntersex Anomalileri
Kızlarda Üreme Organ Anomalileri
Böbreğin Gelişim Ve Pozisyon Anomalileri
Uretral Lezyonlar
Üreter Anomalileri( Üreteropelvik, Üreterovezikal Darlıklar )
Vezikoüreteral Reflü Ve Üriner Enfeksiyon
Mesane Fonksiyon Bozuklukları
Trakeotomi
Thorax Travması
Karın Travması
Genitoüriner Sistem Travması
Perine Yaralanmaları
Korozif Ozefagus Yanıkları
Wilms Tümörü
Nöroblastom
Teratom
Rabdomyosarkom
Lenfoma
Tiroid Hastalıkları Ve Endokrin Sistem Cerrahisi
Meme Lezyonları
Mediastinal Kitleler
Ampiyem
Pneumatosel
Akciğer Apsesi
Şilotoraks
Bronşiyektazi
Kist Hidatik
Gastroözefageal Bileşke Sorunları (Gastroözefageal Reflü, Hiatus Hernisi, Fonksiyon Bozukluklar )
Mide Volvulusu
Portal Hipertansiyon
Dalak Lezyonları
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
İskemik Barsak Hastalıklar
Over Torsiyonu Ve Diğer Over Lezyonları
Testis Tümörleri
Neurofibromatosis
 


Etiketler : Çocuğumu Ne Zaman Çocuk Cerrahına Götürmeliyim?