Araç İçi Çocuk Emniyeti

Giderek artan trafik kazalarında sevdiklerimizin zarar görmelerini hiç birimiz istemeyiz. Uygulanması kolay, pratik yöntemlerle, elimizde olmayan kazalara karşı etkin korunma yöntemleri vardır. Bunların çoğunu hepimiz bilmekteyiz. Umarsız davranmamak, risklerin farkında olmak, en önemli faktör olmaktadır. Daha risk oluşmadan, korunma yöntemlerine odaklanmak, en doğru seçenek olacaktır. Kabin güvenliğinin, motor hacminden önce incelenmesi, araç içi güvenlik tedbirlerinin sevdiklerimiz için neler getirdiğinin daha baştan sorgulanması, üreticilerin de kendilerine çekidüzen vermelerini sağlayacaktır.

Risk Azaltma
Araçların güvenliği, içi standart ekipmanın dışında, ek desteklerle, risk, anlamlı derecede yükseltilebilir. Bebek Taşıma koltuğu, Çocuk Araç Oturma Koltuğu, koltuk yükseltici minder, ayarlanabilir emniyet kemerleri, her zaman elde edilebilecek, kolay ulaşılabilecek, pahalı olmayan malzemelerdir.

Çocuğun boyuna kilosuna uygun olarak ayarlanmış, oturma minderi, araç içi taşıma koltuğu ve emniyet kemeri kullanımı, araç içi travmalarının yıkıcı etkileri ciddi şekilde azaltır:
• Çocuk araç içi oturma koltukları, 1 yaş altında travmanın ölüm riskini %70den fazla, 1-4 yaş aralığında %50den fazla azaltır.
• Kemerle birlikte Oturma minderi kullanımında, sadece kemer kullanımına göre, travmanın olumsuz etkileri, asgari %45 azalmaktadır.
• 5 yaş üzeri yolcuların kemerden faydalanma oranı, doğru kemer kullanımı ile en az %50dir.
• Çocuk araç içi taşıma koltuğu kullanma zorunluluğu olan ülkelerde, trafik kazalarında, çocuk ölümleri %3 civarında iken, zorunluluk olmayan ülkelerde %46’lara kadar çıkmaktadır.

Problemler
• Çocuk yaralanmaları, kalıcı sakatlanmaları ve ölümleri, hâlâ yüksektir.
• Bu oranların düşmesi de beklenmemektedir. Verilen onca eğitime, yazılı-sözlü görsel media propagandalarına rağmen, umarsızlık devam etmektedir.
• Araç içi çocuk güvenlik malzemeleri, bulundurulmamaktadır.
• Var olan ek güvenlik malzemeleri, uygunsuz kullanılmaktadır.
• Emniyet kemeri, kullanılmamakta veya uygunsuz kullanılmaktadır.

Çocuklar İçin Ek Riskler Nelerdir?
Amerika Birleşik Devletlerde yapılan gözlemlerde saptanmıştır ki, ebeveynlerin emniyet tedbirleri kullanımı, 8 yaşından sonra azalmaktadır.
Sürücünün alkollü olarak kazaya karışması durumundaki etkilenim oranı, alkolsüz sürücülerin karıştığı kazalara göre, 5 kat fazladır.
Sürücüsü emniyet kemeri takmamış araçtaki çocukların tamamı, kemer kullanmamaktadır.
Uygunsuz emniyet kemeri kullanımı çocuklarda oranı %70’den fazladır.

Araç İçi Kazalardan Korunma

* Hali hazırda olan yasalara uyulup uyulmadığının denetlenmesi, eğitimin ilk yıllarından başlayan emniyet tedbirlerinin öneminin vurgulanmasına ciddiyetle yaklaşılması, o ülkelerde kullanım sıklığını belirgin artırmakta, çocuk ölümlerini azaltmaktadır.
* Araç içi taşıma koltuğu dağıtılması, kemer kullanımını da artırdığı tespit edilmiştir.
* Araç içi taşıma koltuğu kullanım zorunluluğu getirilmesi, kullanılmasını da ciddi artırmıştır.


Tedbirler
Emniyet malzemelerinin uygun kullan.
Kemeri doğru gerginlikte bağla
Kemeri doğru yükseklikte başla.
Koltuk yükseltici minder kullan
Taşıma koltuğu kullan.

0-2 yaş Taşıma Koltuğu Kullanımı
Bu koltukların en etkin koruma etkisi, bebeğin yüzünün koltuğa bakacak şekilde bağlanmasıyla olmaktadır. Taşıma koltuğu, emniyet kemerleri ile uyumlu olmalı ve hem bebeği, hem de koltuğu sabitlemelidir.

2-5 yaş Koltuk Yükseltici Kullanımı
Taşıma koltuğuna sığmayacak kadar büyümüş olan 2-5 yaş çocuklar, aracın standart koltuk oturma yüksekliğini artıracak minderler kullanmalıdır. Bu minderler, aracın emniyet kemeri ile uyumlu olmalı, ve sabitlenebilmelidir. Çocuğun yüzü, yola bakacak tarzda olmalıdır. Emniyet Kemerinin boyu da uygun şekilde ayarlanmalıdır.

5-12 yaş ve sonrası
Araç içi bebek taşıma koltuklarında rahat oturamayacak kadar büyümüş olan bu yaş grubu, ülkemizde pek bilinmeyen, çocuk koltuklarında oturtulmalıdır. Her durumda emniyet kemeri bu koltukları da sabitleyecek tarzda, çocuğa göre ayarlanmalıdır. Emniyet kemerinin mide üzerinden ve boyun etrafından geçmemesi hayati önem taşımaktadır.

Emniyet kemeri, taşıma koltuğu ve çocuk koltuğu kullanımların en uygun nasıl olabileceği, araç kullanma klavuzlarında belirtilmiştir. Bunları okumak ve ona göre davranmak uygun olacaktır. Bazı ülkelerde, yeni bir iş alanı olarak, aracınızda, bebek-çocuk taşıma güvenlik uzmanı bulunmaktadır.
Tüm çocukların güvenli taşıma alanı, arka koltuktur. Bilhassa airbag bulunan ön koltuklar tehlike arzeder. Arka koltuk kullanımı mümkün olmadığında, airbag kullanım dışına çıkarılmalıdır. Uygun kullanım ve sabitlenme yapılmış olsa bile, sadece airbag sebebi ile yıkıcı yaralanmalar oluşan kazalar rapor edilmektedir. Airbag’ı aktif olan hiçbir koltukta, sabitlenme, yüz arkaya doğru olacak tarzda olmamalıdır.
Arka koltuğun en güvenli oturma alanı, orta kısmıdır. Bu esnada da, asla sabitlenme kurallarından ödün verilmemelidir. Daha araç alırken, ailemizin en değerli varlıklarını koruma adına, emniyet sistemleri denetlenmelidir. Söz gelişi, emniyet kemer yüksekliklerinin ayarlanabilir olması, yolcu airbag kullanımın iptal edilebilir olması, kendinden koltuk yükseltici sisteminin mevcudiyeti gibi.

Daima, ödün vermeden, en kısa yolculukta dahi kemer kullanarak, kendimiz iyi bir örnek olmak, en değerli hayat kurtaran hediye olacaktır.


Etiketler : Araç İçi Çocuk Emniyeti