İdrar Yolu Enfeksiyonu

Ateşli idrar yolu enfeksiyonu infantlarda acilen tedavi edilmelidir. Tedavide gecikilmesi böbreklerde hasar gelişmesine neden olabilmektedir. İdrar kültürü alındıktan sonra gecikmeden antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Gecikmeden yapılan uygun antibiyotik tedavisiyle renal skar insidansının azaldığı bilinmektedir.


Tüm yaş grubundaki çocuklarda tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonu varlığında renal skar oluşumu düşünülmelidir. Kültürde üremesi gösterilmiş idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların tamamına yakını ultrasonografi ve VCUG ile değerlendirilmelidir, gerekli olanlara sintigrafi de çekilebilir.

İYE geçiren hasta enfeksiyonu tedavi edildikten sonra tekrar değerlendirilmelidir. Birçok hastada etiyolojinin araştırılmasında vezikoüreteral reü varlığını değerlendirmek için VCUG kullanılır. Ancak önemli sayıda hastada VCUG da refü saptanmamasına rağmen DMSA böbrek sintigrafisinde renal kortikal skar saptanır.

Sünnet, idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır.


Etiketler : sünnet , circumcision , hitan hypospadias idrar yolu enfeksiyonu