Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

GİRİŞ İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) üriner sistemde bakteri varlığını ve çoğalmasını ifade eder. İdrar yolu enfeksiyonları çocukluk çağının yaygın ve önemli bir sorunu olup, özellikle üst İYE (akut piyelonefrit) böbrekte skar oluşumu, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gibi hayatı etkileyen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İdrar yolu enfeksiyonları genel olarak üst İYE ve alt İYE olarak sını andırılır. Üst İYE’nin en sık görülen şekli akut piyelonefrit, alt İYE’nin en sık görülen şekli ise sistit’dir. Akut piyelonefrit renal parenkimin bakteriyel invazyonu sonucu oluşan enfeksiyonu, akut sistit mesanenin yüzeyel invazyonu ile sınırlı bir enfeksiyonu tanımlar. Asemptomatik bakteriüri terimi klinik belirti olmaksızın idrarda bakteri varlığını yansıtır ve çoğunlukla rutin kontroller sırasında veya riskli çocuklarda ciddi enfeksiyonu önlemek için yapılan taramalar sırasında tanı alır (1). Küçük çocuklarda üst ve alt İYE’yi klinik olarak ayırmak zordur. Bu nedenle özellikle iki yaş altı çocuklarda İYE’lerin hepsinin piyelonefrit olarak kabul edilmesi ve yaklaşım stratejisinin buna göre planlanmasıönerilir.

Kaynak ve okumaya devam: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu