Hipospadias

Hipospadias, erkek eksternal genitalyasını etkileyen en yaygın konjenital defektlerden birisidir. İnsidansı erkek yenidoğanlarda 1/250 olmasına rağmen bu oran gittikçe artmaktadır. (1, 2) Hipospadias, penil kurvatür olsun veya olmasın uretral katlantının ve ventral sünnet derisinin yetersiz gelişmesi olarak tanımlanır. Üretral açıklık penis ucu ile perine arasında herhangi bir yerde daha çok da proksimalde yer alır.

Hipospadias sını andırması meatusun pozisyonuna bağlı olarak 3 kategoriye ayrılır: 1. Anterior hipospadias: Meatusun glans penisde, koronada veya subkoronal olmasıdır. 2. Mid-penil hipospadias: Üretral açıklığın distal penil gövdede, orta gövdede veya proksimal penil gövdede yer almasıdır. 3. Proksimal veya posterior hipospadias: Üretral meatus penoskrotal, skrotal veya perinede lokalize olmasıdır. 

Kaynak ve daha fazla okuma için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Hipospadias