Kriptorşidizm ( İnmemiş Testis)

Kriptorşidizm, yenidoğanların genital organlarını etkileyen en yaygın anomalilerinden birisidir. Miyadında doğmuş erkek infantların yaklaşık %1 ile %4 kadarında görülür. Kriptorşidizm testisin skrotumda olmayışını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kelime anlamı olarak “gizli testis” demektir. Klinikte daha çok inmemiş testis terimi kullanılmaktadır. Bu konjenital anomalide, testis travmasına, torsiyona, testis fonksiyonlarında bozulmaya, testis tümörüne ve infertiliteye skrotal yerleşimli testislerden daha yüksek oranlarda rastlanır. Bu nedenle tanı ve tedavisinin geciktirilmeden yapılması oldukça önemlidir (1). Bu bölümde testislerin iniş mekanizmaları, insidansı, kliniği, tanısı ve tedavi yöntemleri güncel bilgiler ve kılavuzlar eşliğinde ifade edilecektir.

Kaynak ve daha fazla okuma: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Kriptorşidizm ( İnmemiş Testis)