İnguinal Herni ve Hidrosel

İnguinal kanal ve prosesus vaginalis her iki cinsiyette gebeliğin ilk trimestırında gelişir. Prosesus vaginalisin daha sonraki gelişimi, testislerin transinguinal geçişine müsaade etmesinden dolayı erkeklerde daha barizdir. Erkeklerde inguinal kanalın içi distal kısmına kadar obliteredir, ancak inguinal kanaldan sonraki kısım açıktır ve skrotumda tunika vaginalisi oluşturur (1). Unilateral inguinal hernisi olan 1965 çocuğun kontralateral inguinal eksplorasyonunda 2 aylıktan daha küçük çocukların %63’ünde,  1-2 yaşındaki çocukların ise %40’ında prosesus vaginalisin açık olduğu gösterilmiştir (2). Herni yokluğunda prosesus vaginalisin kapanması için gerekli olan süre bilinmemektedir. Prosesus vaginalisin bir kısmının ya da tümünün açık olması her zaman semptomatik herni veyahidroselle sonuçlanmaz. Prosesus geniş bir şekilde açıksa, batındaki organların pasajına izin vererek klinik olarak indirekt inguinal herniye
neden olabilir ve abdominal organlar kızlarda labiumlara, erkeklerde ise skrotuma kadar uzanabilir. Şayet patent prosesus vaginalis (PPV) sadece sıvı geçişine müsaade ederse ve sıvı tunika vaginalis içerisinde yerleşik olan testisin etrafında birikirse buna
kominikan hidrosel adı verilir. Diğer bir hidrosel formu olan spermatik kord hidroselinde ise prosesus distalde ve bazı olgularda ilave olarak proksimalde obliteredir ve sadece kord üzerinde bir bölgede sıvı mevcuttur. Peritonla ilişkili olmayan basit skrotal hidrosel ve abdominoskrotal hidrosel ise diğer hidrosel çeşitleridir. Kominikan kese parsiyel olarak kapandığında proksimalde herni, distalde ise nonkominikan hidrosel oluşabilir. Prosesus vaginalisin hafif açıklığında ise ne herni ne de kominikan hidrosel oluşabilir.

Kaynak ve daha fazla okumak için:

 https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : İnguinal Herni ve Hidrosel