Adolesan Varikosel

Varikosel, spermatik kordun pampiniform pleksusu içerisindeki internal spermatik venlerin venöz re üye bağlı olarak anormal dilatasyonu ve tortuozitesi ile karakterize bir patolojidir. Skrotal ağrı gibi semptomların yanı sıra, testiste atrofi ve sperm parametrelerinde bozulmayla karakterize progressif bir patoloji olup, erkek infertilitesine neden olabilir. Normal erkeklerde de yaygın olarak görülen bu patolojinin doğal gidişi hala net olarak anlaşılamamıştır. Varikosel açık bir şekilde belirli kişilerde subfertiliteye neden olmasına rağmen, onun paternite üzerine olan etkisi belirgin değildir, çünkü popülasyon bazlı çalışmalarda varikoseli olan erkeklerin yaklaşık %80-85’inin baba olabildiği bildirilmiştir (1, 2). Adolesan varikosel hala pediatrik ürolojinin en ilginç ve tartışmalı başlıklarından biri olarak kalmaya devam etmektedir. 

Kaynak ve DAha fazla okumak için: https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Adolesan Varikosel