Kanama Bozukluklarında Sünnet

Kanama bozukluğu bulunan çocuklar mümkünse sünnet edilmemelidirler. Ancak sünnet olmanın erkek olma gerekliliği gibi görüldüğü ülkemiz gibi toplumlarda sıklıkla bu mümkün değildir. Bu çocuklar uygun koşullar sağlanarak bir hekim tarafından sünnet edilmeleri gerekirken, bazı durumlarda aileler yeterli önlem almadan çocuğun hayatını tehlikeye sokarak sünnet ettirmeyi göze alabilmekte ve ciddi kanama sorunları yaşamaktadırlar. Kanama bozukluklarının güncel tedavi ilkelerinde hastaların topluma sosyal ve kültürel entegrasyonu bulunmaktadır. Kavaklı ve arkadaşlarının hemofili hastalarında yaptıkları bir çalışmada, hastalar ve ailelerinin tümünün, çocuk hemofili hastası olsa bile dini ve toplumsal baskı nedeni ile sünnet edilmesi gerektiği görüşünde olduğu gözlemlenmiştir. (12). Yine aynı çalışmada sünnet olmuş hasta ailelerinin, çocuklarını sünnet ettirerek onların toplum içinde eksikli biri olmamalarını sağladıkları ve bu nedenle mutlu oldukları belirtilmiştir. Bu amaçla talep eden hastalara sünnet imkanının güvenli şartlarda sağlanması önerilmektedir. Avrupa üroloji kılavuzunda, bu hastaların kanama durdurucu ajanlarla veya kliniğimizin literatüre kazandırdığı “diatermik knife” yöntemi ile sünnet edilebilecekleri belirtilmektedir 

Kaynak ve daha fazla okumak için:https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/407/cocuk-urolojisi-guncelleme.pdf


Etiketler : Kanama Bozukluklarında Sünnet